SPK Türev Araçlar Lisans Belgesi Almaya hak kazanan kişilerin tamamlaması gereken belgeler nelerdir?
1. Son 6 Ay İçinde Çekilmiş Vesikalık Fotoğraf (2 Adet 4.5 x 6), 2. Nüfus Hüviyet Cüzdanının Noter Onaylı Örneği, 3. Öğrenim Durumunu Gösterir Diploma veya Çıkış Belgesinin Noter, Mezun Olunan Okul veya Çalışılan Sermaye Piyasası Kurumunun İnsan Kaynakları Onaylı Örneği, 4. Hakkında İflas Kararı ve Konkordato İlan Edilmemiş Olduğuna Faaliyet Yetki Belgesi İptal Edilen ... DEVAMI