SPK Temel Düzey Lisans Belgesi Almaya hak kazanan kişilerin tamamlaması gereken belgeler nelerdir?
SPK Temel Düzey Lisans Belgesi Almaya hak kazanan kişilerin tamamlaması gereken belgeler nelerdir? 1. Son 6 Ay İçinde Çekilmiş Vesikalık Fotoğraf (2 Adet 4.5 x 6), 2. Nüfus Hüviyet Cüzdanının Noter Onaylı Örneği, 3. Öğrenim Durumunu Gösterir Diploma veya Çıkış Belgesinin Noter, Mezun Olunan Okul veya Çalışılan Sermaye Piyasası Kurumunun İnsan Kaynakları Onaylı Örneği, 4. Hakkında İflas ... DEVAMI