SPK Temel Düzey Lisans Belgesi Almaya hak kazanan kişilerin tamamlaması gereken belgeler nelerdir?

1. Son 6 Ay İçinde Çekilmiş Vesikalık Fotoğraf (2 Adet 4.5 x 6),

2. Nüfus Hüviyet Cüzdanının Noter Onaylı Örneği,

3. Öğrenim Durumunu Gösterir Diploma veya Çıkış Belgesinin Noter, Mezun Olunan Okul veya Çalışılan Sermaye Piyasası Kurumunun İnsan Kaynakları Onaylı Örneği,

4. Hakkında İflas Kararı ve Konkordato İlan Edilmemiş Olduğuna Faaliyet Yetki Belgesi İptal Edilen ve Durdurulan Kuruluşlarda Sorumluluğu Olmadığına İlişkin Noter Beyanı (Son Altı Ay İçinde Alınmış Olmalı)
(Ek-1)

5. Çalışılan Sermaye Piyasası Kurumu tarafından kişi hakkında; Kurumun Yönetim Kurulu, Disiplin veya Personel Komitesi tarafından verilen Ceza Bilgisine ilişkin yazı (Var ise)

6. Cumhuriyet Savcılığından Kişinin Arşiv Kayıtlarını İçeren Adli Sicil Belgesi(Son Altı Ay İçinde Alınmış Olmalı)
(Ek-2)

7. Lisanslama ve Sicil Tutma Faaliyetlerine İlişkin Ödeme Makbuzu Aslı
(Lisanslama ve Sicil Tutma Faaliyetleri Ücreti olarak 75.-TL;
-Denizbank A.Ş. 1.Levent-9630 Şubesi nezdindeki 3168340-356  (IBAN:TR660013400000316834000007) nolu TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ LİSANSLAMA hesabına EFT,İnternet Bankacılığı veya Banka Havalesi kanallarından birisini kullanarak yapmaları gerekmektedir.)
**Not: Yapılan ödemeye ilişkin olarak; lisans başvurusu yapan kişiye ait TC Kimlik No, Ad Soyad, Lisans adı bilgisinin açıklama kısmında beirtilmesi gerekmektedir.

8. Başvuru ve Aday Beyan Formu (Sicil Tutma Sistemi’nde yer alan Lisans
Başvurusu ekranında, ödeme bilgilerinin girişinin tamamlanmasını takiben yazdırılıp imzalanması gereken formdur.) Sicil Tutma Sistemi?ne erişebilmek için aşağıda yer alan portlardan herhangi birinin tıklanması yeterlidir. Açılan ekranda, ilk kez lisans başvurusunda bulunacak kişiler, şifre (8 haneli) oluşturduktan sonra kullanıcı adı (TC Kimlik numarası) ve oluşturulan şifrenin girilmesini takiben sistemde kayıtlı bilgilerine erişebilirler. Kişisel Bilgiler, İletişim Bilgileri, Eğitim Bilgileri, İş Bilgileri, Sicil Bilgileri 1-2 ve Lisans Başvurusu ekranlarında sicil kaydının oluşturulması ve lisans başvurusu yapılabilmesi için;

Sicil Tutma Sistemi’ne buradan erişebilirsiniz.(8443 portu için) ,


Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlediği lisanslama sınavlarından Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey sınavına katılmış olup, sınavda tüm modüllerden başarılı olamayan ancak Takas ve Operasyon İşlemleri modülünden 70 ve üzeri not alan kişilerin lisans başvurusunda bulunabilmeleri için aşağıdaki talep dilekçesi ile Birliğimize başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Takas ve Operasyon İşlemleri Lisans Belgesi talep dilekçesi için tıklayınız. (Bu talep dilekçesi Lisanslama ve Sicil Sistemi’nde lisans bilgileri yer almayan kişiler için oluşturulmuştur.Sistemde lisans bilgileri yer alan kişilerin bu formu lisans başvurusu sırasında göndermemeleri önemle rica olunur.)