1. Temel Düzey Lisansına kimler başvurabilir:

-Hisse Senedi piyasası müşteri temsilcisi
-Sabit Getirili sermaye piyasası araçları ve repo-ters repo müşteri temsilcisi
-Yatırım fonları müşteri temsilcisi
-Aracı kurum acentesi olarak faaliyet gösteren banka şubelerinde ve katılım bankalarında acentelik işlemlerinden sorumlu müşteri temsilcisi
-Seans salonlarında hisse senedi alım-satımı görevini yürüten müşteri temsilcisi
-Bankaların call center-çağrı merkezinde görev alacak hisse senedi ile ilgili işlemeleri yapacak müşteri temsilcisi
-Aracı kurum irtibat bürosu sorumlusu ve takas operasyon sorumlusu olarak görev yapmak isteyenlerin en az lise ve dengi mezunu olması

2. Yeni kayıt işlemleri :

Yeni kayıt işlemleri başvuru süresi içinde (sınavdan yaklaşık 2,5 ay önce) resmi internet adresinden yapılıyor.
Sınavlara sadece internet üzerinden başvuru imkanı bulunuyor. Gerekli belgeler;
-Eksiksiz olarak doldurulmuş, fotoğraflı ve imzalı Kayıt Formu ( İlgili siteden edinebilirsiniz)
-Nüfus cüzdanı fotokopisi
-Sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin dekont ( EFT kabul edilmiyor. Dekont adayın ad ve soyadı ile TC kimlik numarasını içerecek şekilde düzenlenmelidir.
Sınav ücreti Sınav Kılavuzunda açıklanmaktadır. 2007 yılı için sınav ücreti 85 YTL olarak belirlenmiştir.  )

3. SPK Temel Düzey Sınav Konuları:

-Genel Ekonomi
-Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar
-Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları
-Hisse Senedi Piyasaları
-Tahvil ve Bono Piyasaları
-Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar
-İlgili Vergi Mevzuatı
-Temel Finans Matematiği, Değerleme Yöntemleri, Muhasebe ve Mali Analiz
-Takas ve Operasyon İşlemleri

4. Sınav Değerlendirmesi:

Sınavlardan başarılı sayılmak için her dersten alınan notun 100 üzerinden en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur. Eğer ortalamayı tutturamadıysanız not yükseltmek için başarılı olduğunuz dersten tekrar sınava girebilirsiniz; ancak son sınav notu geçerli olacaktır. Sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en çok 2 yıl içinde sınav konularındaki başarısızlığınız devam ederse bu sürenin sonunda başarılı olduğunuz dersler dahil bütün sınav konularından istediğiniz sayıda yeniden sınava girebilirsiniz.

5. Lisans Yenileme ve Lisansın Geçerlilik Süreleri:

Lisansı aldıktan sonra 4 yılda bir lisans yenileme eğitim programlarına katılmanız gerekiyor.
Lisansın yenilenmemesi veya lisansın kapsadığı görev alanlarında aralıksız olarak 2 yıl süreyle faaliyette bulunmazsanız, lisans geçici olarak iptal ediliyor.