SPK SINAV ÜCRETLERİ

Adayların, girdikleri konu (modül) sayısı dikkate alınmaksızın her sınav türü için, Türkiye Vakıflar Bankası Şubelerine başvurarak 85 YTL (seksen beş YTL) lisanslama sınav ücreti olarak ödemeleri ve ad, soyad ile T.C kimlik numarasının yer aldığı banka dekontunu Kayıt Formuna eklemeleri gerekmektedir. TC vatandaşı olmayan adaylar dekontta TC kimlik numarası yerine pasaport numaralarını 11 hane oluncaya kadar sonuna sıfır (0) ekleyerek yazacaklardır.

!! 02 Mart 2007 mesai saati bitiminde sınav ücretinin yatırıldığı hesap kapanacak olup bu tarihten itibaren ücret yatırma imkanı bulunmayacaktır.
!! Ödeme Türkiye Vakıflar Bankası Şubelerinde “Kurum Tahsilâtları” menüsündeki 039 İşlem Kodlu hesaba yapılacaktır.
!! Herhangi iki sınavın ortak konularından sınava başvurulması halinde tek sınav ücreti ödenecektir.

Sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, Kayıt Formunun ilgili sayfasını imzalayıp teslim etmeyen, Kayıt Formunu internet üzerinden doldurmayan, başvurusu geçersiz sayılan veya reddedilen, aynı sınav için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez ve sınav ücretleri gelecek dönemlerde yapılacak sınavlara devredilemez.