SPK SINAV KURALLARI

Sınav başvurusu kabul edilen adayların, sınav esnasında yanlarında aşağıda belirtilen belgeleri bulundurmaları zorunludur.
– Sınava Giriş Belgesi (internetten döküm olarak alınacaktır),
– Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport.
Sınava katılan adayların ayrıca yanlarında yumuşak uçlu iki siyah kurşun kalem, leke bırakmayan iyi silen bir silgi ve kalem açacağı bulundurmaları gerekmektedir.

Sınavlarda hesap makinesi kullanılabilir. (alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi veya değiştirilmesi yasaktır. Bu tür davranışta bulunanların sınavları geçersiz sayılır.) Sınavlarda tükenmez kalem kullanılmayacaktır.

Sınava Giriş Belgesini, yukarıda belirtilen kimlik belgelerinden biriyle birlikte gösteremeyenler sınava kabul edilmezler. İnternetten döküm olarak alınan

Sınava Giriş Belgesinin fotokopisi, faks ile gönderilmiş kopyası vb. belgeler kabul edilmez.