Bu Sınava Kimler Başvuru Yapabiliyor?
Tüm koşullar için Başvuru Koşulları Sayfasına bakınız

Başvuruların Başlama ve Bitiş Tarihleri Nelerdir?
Spk Sınavı aksine bir karar alınmadıkça her yıl Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yapılmaktadır ve http://spk.anadolu.edu.tr  adresinden duyurulmaktadır

Başvuru İşlemlerini Nasıl Yapabilirim?
Geniş Bilgi için Başvuru İşlemleri Sayfasına Bakınız

Ne Kadar Ücret Yatırmamız Gerekiyor?
Başvuru Ücreti: 85 YTL’dir

Sınava Girmekten Vazgeçersem Ücretimi Geri Alabilir miyim?
Ücret iadesi yapılamaz.

Sınava Girerken Yanımızda Bulundurulması Gereken Belgeler Nelerdir?
Sınava Giriş Belgesi (internetten döküm olarak alınacaktır) Nüfus c
üzdanı, sürücü belgesi veya pasaport yumuşak uçlu iki siyah kurşun kalem, leke bırakmayan iyi silen bir silgi ve kalem açacağı

Sınav Sonucu Nasıl Bildirilecek?
Sınav sonuçlarının hangi tarihten itibaren açıklanacağı Sınava Giriş Belgelerinde belirtilir. Adaylar belirtilen tarihlerde TC kimlik numaralarını ve şifrelerini girmek suretiyle http://spk.anadolu.edu.tr  internet adresinden sınav sonuçlarına ulaşabilir ve internet üzerinden döküm alabilirler.

!! Adayların notlarının yer aldığı Sınav Sonuç Belgesi ayrıca adreslerine gönderilmez.
!! Sınav Sonuç Belgeleri Lisans Belgesi yerine geçmez. Aday lisans alma aşamasındaki koşulları sağlamadıkça sınavda başarılı olsa bile bu belge ile lisans gerektiren görev alanlarında çalışmaya yetkili değildir.

Sınav Sonuçlarına Göre Başarılı sayılmam İçin Kaç Almam Lazım?
Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur.

Lisanslama Sınavlarına Dair Sorular

1- Lisanslama sınavları hakkındaki bilgilere nereden/nasıl ulaşabilirim?
Sermaye Piyasası Kurulu’nun http://www.spk.gov.tr internet sitesinde lisanslama sınavları başlığı altında yer alan Lisanslama Sınavları Kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

2- Önceki dönemlere ait lisanslama sınav sorularına nasıl ulaşabilirim?

Sermaye Piyasası Kurulu’nun http://www.spk.gov.tr internet sitesinde lisanslama sınavları başlığı altında yer alan Lisanslama Sınav Soruları ve Cevap Anahtarları içinde 2002 yılının Eylül ayından beri düzenlenen tüm sınavların test kitaplarına ulaşabilirsiniz.

3- Lisanslama sınavları ile ilgili soru dağılımına nasıl ulaşabilirim?

Sermaye Piyasası Kurulu’nun http://www.spk.gov.tr internet sitesinde lisanslama sınavları başlığı altında yer alan Duyurular içinde Soru Dağılım Tablosundan ulaşabilirsiniz.

4- Modül Geçme Sistemi ne demektir? Kimler bu süreçten yararlanmaktadır?

Kurulun 28.04.2005 tarih ve 17/560 sayılı Kararı çerçevesinde;

I) Modül geçme sistemi ile ilgili olarak, Kurulun 08.03.2002 tarih ve 13 sayılı toplantısında alınan Kararın 2. bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

a- Adayın ilk kez girdiği sınav sonuçlarının açıklandığı tarih ile lisans belgesi almaya hak kazandığı tarih arasında 2 yıldan fazla bir sürenin geçmiş olması halinde lisans belgesi verilmesi yenileme eğitimlerine katılarak tamamlama şartına bağlanmıştır.

b- Adayın ilk kez girdiği sınav sonuçlarının açıklandığı tarih ile lisans belgesi almaya hak kazandığı tarih arasında 4 yıldan fazla bir sürenin geçmiş olması halinde ise başarılı olduğu dersler dahil tüm derslerden yeniden sınava girmesi gerekecektir.

II) Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından ilk lisans yenileme eğitimlerine Ocak 2006 döneminden itibaren başlanacaktır.

5- 2009 yılının Eylül ayında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenecek lisanslama sınavları ile sona erecek geçiş sürecinden kimler yararlanabilmektedir?

Bir sermaye piyasası kurumunda çalışırken; Eylül 2002 – Mayıs 2004 (Eylül 2002, Ocak 2003, Mayıs 2003, Eylül 2003, Ocak 2004 ve Mayıs 2004) dönemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen lisanslama sınavlarından en az birine giren ancak henüz başarılı olamayan adaylar 2009 yılının Eylül ayında düzenlenecek sınavlar ile sona erecek olan geçiş sürecinden yararlanabilmektedirler. Söz konusu tarihler arasında bir sermaye piyasası kurumunda çalışmadan sınava giren adayların 2009 yılının Eylül ayında sona erecek geçiş sürecinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

6. Seri: X, No: 22  Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’deki Geçici Madde 3 neyi ifade etmektedir? 

  

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihi itibariyle sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyeti ile yetkili olan bağımsız denetim kuruluşlarında fiilen sorumlu ortak başdenetçi unvanıyla çalışanlar ile sermaye piyasasında bağımsız denetimle yetkili kuruluşlarda 10 yıl süreyle bağımsız denetçi olarak fiilen çalıştıklarını belgeleyenlerin, bu Tebliğin 2 nci Kısmının (Bağımsız Denetim Faaliyetinde Bulunma Şartları) “Yönetici ve bağımsız denetçiler” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan koşulu 

sağladığı kabul edilir. 

(2) Bu Tebliğin yayımı tarihi itibariyle sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunmak üzere Kurula başvuruda bulunan kuruluşların sorumlu ortak başdenetçileri ile sermaye piyasasında bağımsız denetimle yetkili kuruluşlarda 10 yıl süreyle bağımsız denetçi olarak fiilen çalıştıklarını belgeleyenler hakkında da bu maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır. 

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Tebliğin yayımı tarihi itibariyle sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyeti ile yetkili olan bağımsız denetim kuruluşları ile bu Tebliğin yayımı tarihi itibariyle Kurula başvurmuş olup yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının yöneticileri ve bağımsız denetçileri, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 3 yıl içinde Tebliğin 2 nci Kısmının (Bağımsız Denetim Faaliyetinde Bulunma Şartları) “Yönetici ve bağımsız denetçiler” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan koşulu yerine getirmek zorundadırlar. 3 yıllık sürenin sonunda, sermaye piyasasına bağımsız denetim lisans belgesi almamış olanlar, bağımsız denetim kuruluşlarında yönetici ve bağımsız denetçi olarak görev alamazlar. 
7- Eylül 2002-Eylül  2009 dönemlerinde yapılan lisanslama sınavlarına ilişkin istatistiki verilere nereden ulaşabilirim?

Başarı durum tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.

8- Lisanslama sınavlarının İngilizce karşılıkları nasıldır?

- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Takas ve Operasyon Lisans Belgesi 
  Capital Market Activities Clearing and Operation Licence
- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisans Belgesi 
  Capital Market Activities Basic Level Licence
- Sermaye Piyasası Faaliyetleri ileri Düzey Lisans Belgesi 
  Capital Market Activities Advanced Level Licence
- Türev Araçlar Lisans Belgesi 
  Derivative Instruments Licence
- Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisans Belgesi 
  Real Estate Appraisers Licence
- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisans Belgesi 
  Corporate Governance Rating Specialist Licence
- Kredi Dercelendirme Uzmanlığı Lisans Belgesi 
  Credit Rating Specialist Licence
- Bağımsız Denetim Lisans Belgesi 
  Independent Auditing in Capital Markets Licence

9- Lisanslama sınavları ücreti ne kadardır? Ödemeyi nereye yapmalıyım?

Adayların sınava girdikleri konu(modül) sayısı dikkate alınmaksızın her sınav türü için Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine başvurarak 100 TL (yüz TL) lisanslama sınav ücreti olarak ödemeleri ve ad, soyad ile TC Kimlik numarasının yer aldığı banka dekontunu kayıt formuna eklemeleri gerekmektedir.

10-Türev Araçlar Müşteri Temsilcisi veya Temel Düzey Müşteri Temsilcisi veya Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisans belgesi alabilmek için hangi modüllere girmeliyim?

Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansına sahip olabilmek için Temel Düzey lisans sınavının aşağıdaki modül derslerinde; 

1-    Genel Ekonomi, 

2-    Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar, 

3-    Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları, 

4-    Hisse Senedi Piyasaları, 

5-    Tahvil ve Bono Piyasaları, 

6-    İlgili Vergi Mevzuatı, 

ya da İleri Düzey sınavının aşağıdaki modül derslerinde  başarılı olunması gereklidir: 

1-    Genel Ekonomi ve Mali Sistem, 

2-    Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat, Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku, 

3-    Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları, 

4-    Ulusal ve Uluslararası Piyasalar, 

5-    İlgili Vergi Mevzuatı, 


Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansına
sahip olabilmek için Temel Düzey sınavının aşağıdaki modül derslerinde; 

1-    Genel Ekonomi, 

2-    Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar, 

3-    Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları, 

4-    Hisse Senedi Piyasaları, 

5-    Tahvil ve Bono Piyasaları, 

6-    İlgili Vergi Mevzuatı, 

ve Türev Araçlar  sınavının 

7-   Türev Araçlar 

8-   Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi,
modüllerinde başarılı olunması gereklidir. 

                ya da İleri Düzey sınavının aşağıdaki modül derslerinde; 

1-    Genel Ekonomi ve Mali Sistem, 

2-    Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat, Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku, 

3-    Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları, 

4-    Ulusal ve Uluslararası Piyasalar, 

5-    İlgili Vergi Mevzuatı, 

ve Türev Araçlar  sınavının 

6-   Türev Araçlar 

7-  Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi,
modüllerinde başarılı olunması gereklidir. 

Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansına sahip olabilmek için Türev Araçlar sınavının aşağıdaki modül dersinden en az 70 ortalama almak gereklidir: 

1-    Muhasebe, Takas ve Operasyon İşlemleri, 

Not: Takas ve Operasyon Sorumlusu, Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu, Temel Düzey Müşteri Temsilciliği ve Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı almak üzere girilen sınav konularının herbirinden 100 üzerinden en az 60 alınması şartıyla tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az 70 olması gerekir.

11-Bağımsız Denetim lisans belgesine muafiyetten yararlanarak başvuru yapmak istiyorum? Nasıl yapabilirim?

Birliğimizin internet adresinde www.tspakb.org.tr  Lisanslama ve Sicil altındaki Lisans Başvurusu bölümünden başvuru prosedürüne ulaşabilirsiniz. 

Lisans Belgesi Başvurusuna Dair Sorular   


1- Lisans belgesi başvurumu nasıl ve nereye yapabilirim ?

Lisanslama sınavlarında başarılı olarak, lisans belgesi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin http://www.tspakb.org.tr internet sitesinden Lisanslama ve Sicil Bölümü altındaki ilgili açıklamaları takip etmek yoluyla Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği’ne başvuru belgelerini göndermeleri gerekmektedir.

2- Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi ne işe yarar?

Lisanslama sınavları Sermaye Piyasası Kurulu ile Anadolu Üniversitesi’nce birlikte düzenlenmekte olup, sınavlarda başarılı olan adaylara ait bilgiler, Birliğimize elektronik ortamda iletilerek Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi’ne aktarılmaktadır. Aktarıma ilişkin açıklamalar internet sitemizde (http://www.tspakb.org.tr) duyurulmaktadır.

Sınavlarda başarılı olan adaylara ait bilgilerin sisteme aktarımını takiben, tamamlanması gereken belgelerin teminiyle birlikte sisteme giriş yapılabilir, sicil bilgileri güncellenebilir, lisans başvurusunda bulunup, başvurunun hangi aşamada olduğu takip edilebilir. Her lisans türü için başvuru sürecinde tamamlanması gereken belgelere ait Lisanslama ve Sicil Bölümü altındaki lisans başvurusu ekranlarında yer almaktadır. Sayılan belgelerin tamamını tüm adaylar (sermaye piyasası kurumlarında çalışan, çalışmayan, sermaye piyasası kurumları dışında çalışan veya henüz öğrenim görmekte olan kişiler) hazırlamak zorundadır.

3- Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi’ne nasıl giriş yapabilirim?

Lisans başvuru belgelerinin eksiksiz şekilde hazırlanmasını takiben, Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemine giriş yapabilmek için ilk önce şifre alınması gerekmektedir. (Sınava başvuru aşamasında alınan şifre sicil tutma sistemine girişte geçerli değildir). Şifre oluşturma sürecinde karşılaşılan sorunlara ilişkin olarak internet sitemizde yer alan kullanım kılavuzundan yardım alınabilir.

4- Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi’nde hangi alanları doldurmalıyım?

Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi kişisel bilgiler, iletişim, eğitim, iş bilgileri, sicil bilgileri I ve II ekranlarından oluşmaktadır. Lisans başvurusu yapabilmek için bu ekranlarda ilgili alanlara giriş yapılmalı ya da var olan bilgilerde değişiklik varsa güncellenmelidir.
En çok soru ile karşılaşılan tevsik edici belgelere ait (Noter Beyanı, Adli Sicil Belgesinin) tarih ve sayılarının Sicil Bilgileri I ekranında ilgili alanlara girişleri yapılmalıdır. Sicil Bilgileri I-II ekranlarında, yer alan hukuki durumlara ilişkin alanlardan herhangi birine bilgi girişi yapılması halinde söz konusu durum belgelendirilmelidir.

Lisans Başvurusu (başarılı olunan sınavlar, sınavı kazanıldığı tarih ve sınav modüllerine ilişkin not ve ortalama bilgilerinin yer aldığı) ekranında başvuru yapılacak lisansa ait dekont bilgileri girilmeli ve lisans teslim şekli tercih edilerek onaylanmalıdır. Böylece, lisans başvurusu elektronik ortamda gerçekleşmiş olacaktır.

5- Lisans başvuru evraklarımı Birliğe nasıl gönderebilirim?

Bir sermaye piyasası kurumunda çalışan adaylar için:

Bir sermaye piyasası kurumunda çalışan adaylar, lisans başvurusunu yapıp sistemde bilgilerini onayladıklarında, bilgileri kontrol için elektronik ortamda insan kaynakları yetkililerine gitmektedir. İnsan kaynakları yetkilisi, adayın başvuru evrakları ile Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemine girdiği bilgilerini kontrol ederek onayladıktan sonra, başvuru elektronik ortamda Birliğe ulaşmaktadır.

Sermaye piyasası kurumlarında çalışan adayların (banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketi, yatırım ortaklıkları ve gayrimenkul değerleme şirketleri vb.) belgeleri, insan kaynakları yetkililerince kurum ön yazısı ekinde, Birliğimize iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir ya da elden teslim edilebilirler.

Bir sermaye piyasası kurumunda çalışmayan adaylar için:

Sermaye piyasası kurumlarından birinde veya sektörde çalışmayan adaylar, lisans başvurularına ilişkin belgelerini iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elden Birliğimize ulaştırmalıdır.

6- Lisans başvuru aşamasında tamamlanması gereken “Hakkında İflas Kararı Verilmemiş ve Konkordato İlan Edilmemiş Olduğuna Faaliyet Yetki Belgesi İptal Edilen ve Durdurulan Kuruluşlarda Sorumluluğu Olmadığına İlişkin Noter Beyanı” belgesini Birliğe gönderip onay mı bekleniyor?

Lisans başvurusu aşamasında tamamlanması gereken “Hakkında İflas Kararı Verilmemiş ve Konkordato İlan Edilmemiş Olduğuna Faaliyet Yetki Belgesi İptal Edilen ve Durdurulan Kuruluşlarda Sorumluluğu Olmadığına İlişkin Noter Beyanı” belgesi önce noterden onaylatılması ve sonra Birliğe gönderilmesi gereken bir belgedir. Kişilerin bu belgeyi sadece imzalamak suretiyle ve tek başına Birliğe göndermemeleri önemle tavsiye olunur.

7- Lisans belgesi verilmesi aşamasında aranacak şartlar nelerdir?

Bu konudaki tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

8- Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisans Başvurusunda iş tecrübesi şartı hakkındaki Kurul kararına nasıl ulaşabilirim? Hizmet Belgesi?nin dayanağı nedir?

Kurul kararına buradan ulaşabilirsiniz.

9- Kredi ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlıkları lisans belgesi için aranan tecrübe şartı neyi ifade ediyor?

Derecelendirme uzmanlarının; ekonomi, maliye, muhasebe, finans, denetim, iç kontrol, istatistik, risk değerlemesi ve yönetimi, finansal analiz, derecelendirme, değerleme, kurumsal yönetim alanlarında veya bu alanlarla ilgili hukuk dallarının en az birinde uzman düzeyinde ya da öğretim görevlisi, öğretim üyesi veya yönetici olarak en az 3 yıllık deneyime sahip bulunmaları gerekmektedir. (Daha fazla bilgi için Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:40 sayılı “Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği’ne buradan erişebilirsiniz.)

10- Lisans belgesi için sehven mükerrer (fazla) ödeme yaptım. Ne yapmam gerekiyor?

Aşağıdaki belgelerle birlikte Birliğimize başvurmanız gerekmektedir.
 
- Dilekçe (Geri ödemenin yapılacağı banka adı-hesap numarası belirtilmelidir. Ödeme ancak ödemenin yapıldığı banka ve hesaba iade edilir. Bir başka hesaba veya kişi adına ödeme talepleri kabul edilmez).
-Ödeme Makbuzu fotokopisi

11- Lisans belgesi ücreti ne kadardır? Ödemeyi nereye yapmalıyım?

Lisans başvurusunda bulunan adayların her bir lisans için 75 YTL (Yetmişbeş YTL) - Denizbank A.Ş. 1.Levent-9630 Şubesi nezdindeki IBAN:TR660013400000316834000007 nolu TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ LİSANSLAMA hesabına EFT, İnternet Bankacılığı veya Banka Havalesi kanallarından birisini kullanarak yapmaları gerekmektedir.

12- Lisans belgesi ödemesini internet üzerinden EFT/Havale yoluyla yaptım. Dekont göndermeli miyim?

İnternet üzerinden yapılan ödemelerde, e-dekontun yazıcı çıktısını alarak Birliğimize göndermeniz gerekmektedir.

13- Lisanslama sınavlarında başarılı oldum ancak Lisanslama ve Sicil Tutma Sisteminde başarılı olduğum sınav türüne ait bilgilerim yer almıyor, ne yapmalıyım?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslama sınavlarında başarılı olan kişilerin bilgileri hem elektronik ortamda hem de fiziki olarak Birliğimize iletilmektedir. 

Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi’nde, başarılı olduğunuz sınava ilişkin bir kaydın bulunmadığını aşağıdaki belgelerle Birliğimize bildirmeniz halinde;

-talep dilekçesi ( lisans belgesi başvurusu bölümünden örnek forma ulaşabilirsiniz.)
-lisans tanımlama formu ( lisans belgesi başvurusu bölümünden örnek forma ulaşabilirsiniz.)
-nüfus cüzdanı fotokopisi 

Kurul tarafından Birliğimize sınavda başarılı olduğunuza dair bilgilendirme yapılmakta olup böylece Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi’nde lisans bilgileriniz güncellenmekte ya da bilgileriniz ilk kez sistemimize tanımlanmaktadır.

14- Temel Düzey sınavına girerek Takas ve Operasyon İşlemleri modülünde başarılı oldum bu belgeyi almak istiyorum ancak sistemde bu konuda bir kayıt göremiyorum, ne yapmalıyım?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslama sınavlarında başarılı olan kişilerin bilgileri hem elektronik ortamda hem de fiziki olarak Birliğimize iletilmektedir. 

Temel Düzey sınavına girdiğinizi, Takas ve Operasyon İşlemleri modülünde başarılı olduğunuzu aşağıdaki belgelerle Birliğimize bildirmeniz halinde;

-talep dilekçesi ( lisans belgesi başvurusu bölümünden örnek forma ulaşabilirsiniz.)
-lisans tanımlama formu ( lisans belgesi başvurusu bölümünden örnek forma ulaşabilirsiniz.)
-nüfus cüzdanı fotokopisi 

Kurul tarafından Birliğimize sınavda başarılı olduğunuza dair bilgilendirme yapılmakta olup böylece Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi’nde lisans bilgileriniz güncellenmekte ya da bilgileriniz ilk kez sistemimize tanımlanmaktadır.

15- Ek lisans ve lisans yükseltme ne demektir? Aynı anda birden fazla lisans belgesi için başvuru yapabilir miyim? Her lisans için tüm belgeleri yeniden hazırlamam gerekir mi?

Takas ve Operasyon İşlemleri, Temel Düzey ve İleri Düzey lisansları arasında bir hiyerarşi vardır. Lisans yükseltme kavramı söz konusu lisanslar arasında geçerli olup, İleri Düzey lisansına sahip olan bir kişi diğer iki lisansın kapsadığı görev alanlarında çalışabilmektedir. Diğer taraftan; Türev Araçlar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı, Kredi Derecelendirme Uzmanlığı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı ve Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim lisanslarının ne kendi aralarında ne de başta belirtilen üç lisans türü ile arasında böyle bir hiyerarşi bulunmayıp bu lisansların birbirleri ile ilişkisi ek lisans olarak adlandırılmaktadır.

Aynı anda birden fazla lisans belgesi için başvuruda bulunmak mümkündür. İkinci lisans başvurusundan itibaren başvuru aşamasında tüm belgeler istenmeyip, hangi belgelerin gönderilmesi gerektiği http://www.tspakb.org.tr adresinde lisans türleri altında listelenmiştir.

16- Üniversite öğrencisi olduğum için lisans diplomam ya da çıkış belgem henüz yok. Lisans belgemi alabilir miyim?

Dört yıllık yüksek öğrenim diploması gerektiren lisans belgesi başvurularında, üniversite öğrenci belgesi kabul edilmemektedir. Bununla birlikte, Kurul’un Seri:VIII, No:34 sayılı “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in 14.maddesinin f bendi uyarınca 3 yıllık başvuru sürecini geçirmeden öğrenim şartını sağladığınız taktirde başvuru yapma hakkınız saklı kalacaktır. Takas ve Operasyon İşlemleri veya Temel Düzey lisans başvurusunda bulunmak istediğinizde en az lise diplomanızı göndermeniz yeterli olacaktır.

17- Halen öğrenciyim ve herhangi bir iş tecrübem yok, bu durumda başvuru için gerekli belgeler arasında yer alan, Hakkında İflas Kararı ve Konkordato İlan Edilmemiş Olduğuna Faaliyet Yetki Belgesi İptal Edilen ve Durdurulan Kuruluşlarda Sorumluluğu Olmadığına İlişkin Noter Beyanı’nı hazırlamalı mıyım?

Lisans başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin (öğrenci/çalışmayan sicil/sermaye piyasası kurumlarında çalışan veya sermaye piyasası kurumları dışında çalışan), lisans başvuru aşamasında istenen belgelerin tamamını hazırlayarak Birliğimize göndermeleri gerekmektedir.

18- Lisanslama sınavını kazandıktan sonra belge başvurusunda bulunmak zorunlu mudur? Lisans belgesi için istediğim zaman başvurabilir miyim?

Seri:VIII, No:34 sayılı “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in 14.maddesinin f bendi uyarınca sınavda başarılı olduğu tarihten itibaren 3 yıl içinde lisans almak için başvuruda bulunmayan kişilerin sınavları geçersiz sayılır.