SPK İleri Düzey Lisans belgesi almaya hak kazanan ancak Türev Araçlar ve/veya Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı ve/veya Kredi Derecelendirme Uzmanlığı ve/veya Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve/ veya Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı ve/ve ya Konut Değerleme Uzmanlığı lisans belgesine sahip olan kişilerin tamamlaması gereken belgeler nelerdir?(Ek lisans)

1.  Cumhuriyet Savcılığından Kişinin Arşiv Kayıtlarını İçeren Adli Sicil Belgesi (Son Altı Ay İçinde Alınmış Olmalı)
(Ek-2)

2.  Lisanslama ve Sicil Tutma Faaliyetlerine İlişkin Ödeme Makbuzu Aslı
(Lisanslama ve Sicil Tutma Faaliyetleri Ücreti olarak 75.-TL;
-Denizbank A.Ş. 1.Levent-9630 Şubesi nezdindeki 3168340-356  (IBAN:TR660013400000316834000007)nolu TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ LİSANSLAMA hesabına EFT,İnternet Bankacılığı veya Banka Havalesi kanallarından birisini kullanarak yapmaları gerekmektedir.)

**Not: Yapılan ödemeye ilişkin olarak; lisans başvurusu yapan kişiye ait TC Kimlik No, Ad Soyad, Lisans adı bilgisinin açıklama kısmında beirtilmesi gerekmektedir.

3.  Başvuru ve Aday Beyan Formu (Sicil Tutma Sisteminde yer alan Lisans Başvurusu ekranında, ödeme bilgileriningirişinin tamamlanmasını takiben yazdırılıp imzalanması gereken formdur.)Sicil Tutma Sistemine erişebilmek için aşağıda yer alan portlardan herhangi birinin tıklanması yeterlidir. Açılan ekranda, lisans başvurusunda bulunacak kişiler kullanıcı adı (TC Kimlik numarası) ve şifrenin girilmesini takiben sistemde kayıtlı bilgilerine erişebilirler. Kişisel Bilgiler, İletişim Bilgileri, Eğitim Bilgileri, İş Bilgileri, Sicil Bilgileri 1-2 ve Lisans Başvurusu ekranlarında sicil kaydının güncellenmesi ve  lisans başvurusunun yapılabilmesi için;