Lisans başvurusunun doğru ve zamanında yapılabilmesi için aşağıda yer alan açıklamaların takip edilmesi ve ardından sayfanın en altında yer alan linkler üzerinden ilgili başvuru belgelerinin hazırlanması gerekmektedir:

Lisanslama sınavları Sermaye Piyasası Kurulu ile Anadolu Üniversitesi’nce birlikte düzenlenmekte olup, sınavlarda başarılı olan adaylara ait bilgiler Birliğimize elektronik ortamda iletilmekte ve sicil tutma sistemine aktarılmaktadır. Sınavlarda başarılı olan adaylara ait bilgilerin sisteme aktarımını takiben, tamamlanması gereken belgelerin teminiyle birlikte sicil tutma sistemine giriş yapılabilir, sicil bilgileri güncellenebilir, lisans başvurusunda bulunup, başvurunun hangi aşamada olduğu takip edilebilir.

Sicil tutma sistemine giriş yapabilmek için ilk önce şifre alınması gerekmektedir. (Sınava başvuru aşamasında alınan şifre sicil tutma sistemine girişte geçerli değildir). Şifre oluşturma sürecinde karşılaşılan sorunlara ilişkin olarak İnternet sitemizde yer alan kullanım kılavuzundan yardım alınabilir.

Sicil tutma sistemi kişisel bilgiler, iletişim, eğitim, iş bilgileri, sicil bilgileri I ve II ekranlarından oluşmaktadır. Lisans başvurusu yapabilmek için bu ekranlarda ilgili alanlara giriş yapılmalı ya da var olan bilgilerde değişiklik varsa güncellenmelidir.

En çok soru ile karşılaşılan tevsik edici belgelere ait (noter beyanı ve adli sicil belgesinin) tarih ve sayılarının ‘sicil bilgileri I’ ekranında ilgili alanlara girişleri yapılmalıdır. ‘Sicil Bilgileri I-II’ ekranlarında, yer alan hukuki durumlara ilişkin alanlardan herhangi birine bilgi girişi yapılması halinde söz konusu durum belgelendirilmelidir.

‘lisans başvurusu yap’ (başarılı olunan sınavlar, sınavı kazanıldığı tarih ve sınav modüllerine ilişkin not ve ortalama bilgilerinin yer aldığı) ekranında başvuru yapılacak lisansa ait dekont bilgileri girilmeli ve lisans teslim şekli tercih edilerek onaylanmalıdır. Böylece, lisans başvurusu elektronik ortamda gerçekleşmiş olacaktır.

Bir sermaye piyasası kurumunda çalışan adaylar, lisans başvurularını onayladığında bilgileri kontrol için elektronik ortamda insan kaynakları yetkililerinin onayına gitmektedir. İnsan kaynakları yetkilisi adayın başvuru evrakları ile sicil tutma sistemi üzerinden girdiği bilgileri kontrol ederek onayladığı taktirde başvuru elektronik ortamda Birliğimize ulaşacaktır. Ayrıca, başvuru dosyaları kurum üst yazısı ile Birliğimize gönderilmelidir.

Sermaye piyasası kurumlarından birinde veya sektörde çalışmayan adaylar, lisans başvurularına ilişkin belgeleri iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elden Birliğimize ulaştırmalıdır.

  • Lisans başvuru aşamasında karşılaşılan tüm soru ve sorunların çözümü için sermaye piyasası kurumlarında çalışan adayların öncelikle insan kaynakları yetkililerine ulaşmalıdırlar.
  • Sermaye piyasası kurumlarından birinde veya sektörde çalışmayan adaylar, karşılaştıkları soru ve sorunların çözümü için lisanslama@tspakb.org.tr adresine Ad/Soyad, T.C. Kimlik No bilgilerini de içeren bir e-posta göndererek Birliğimize ulaşabilirler.

ÖNEMLİ NOT:

1. Sermaye piyasası kurumlarında çalışan adayların (banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketi, yatırım ortaklıkları ve değerleme şirketleri) belgeleri insan kaynakları yetkililerince kurum ön yazısı ekinde aşağıda belirtilen adrese iadeli taahhütlü posta veya elden teslim edilebilir.

2. Herhangi bir sermaye piyasası kurumunda çalışmayanlar ise, belgelerini aşağıda belirtilen adrese iadeli taahhütlü posta ile veya veya elden teslim edilebilir.

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği
Büyükdere Caddesi No:173
1.Levent Plaza A Blok Kat:4
1.Levent 34394 İSTANBUL

Sicil tutma sistemi üzerinden lisans başvurusu yapılabilmesi için tamamlaması gereken belgeler her lisans türü için ayrı ayrı aşağıda belirtilmiştir.

Not: Bu evrakları tamamladıktan sonra sicil tutma sistemine giriş yapılması tavsiye edilir.